Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

De Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is een financiële ondersteuning die gericht is op het stimuleren van de bouwsector om schoner en emissieloos materieel te gebruiken tijdens bouwprojecten. Het doel is om de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof en stikstofoxiden, te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Op de lijst van bouwmateriaal dat in aanmerking komt voor de subsidie vallen ook zeegaande bouwvaartuigen.

De SSEB is opgedeeld in een subsidie op de aanschaf van nieuw materiaal (SSEB Aanschaf) en een subsidie op de ombouw van bestaand materiaal (SSEB Retrofit). Ook is er een subsidie voor haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een project experimentele ontwikkeling naar innovaties van emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur (SSEB Innovatie).

Voor wie is de SSEB bestemd?
De subsidie is bedoeld voor bedrijven en organisaties die actief zijn in de bouwsector, zoals aannemers, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. De subsidie kan helpen de hogere kosten van schoon en emissieloos bouwmaterieel te compenseren, aangezien deze vaak hoger zijn dan die van conventioneel materieel. Het doel is om bedrijven aan te moedigen om over te stappen op duurzamere opties en zo de transitie naar een meer milieuvriendelijke bouwsector te versnellen.

Welk bouwmateriaal valt onder deze regeling?
Onder schoon en emissieloos bouwmaterieel vallen bijvoorbeeld elektrische bouwkranen, graafmachines, heftrucks en andere elektrische of hybride voertuigen en machines die worden gebruikt op bouwplaatsen. Ook zeegaande bouwvaartuigen, zoals sleep- en duwboten, kraanschepen en schepen voor bevoorrading en bouwondersteuning komen in aanmerking voor de subsidie. Deze vormen van materieel stoten geen schadelijke emissies uit tijdens hun gebruik, waardoor ze milieuvriendelijker zijn dan traditionele diesel- of benzine-aangedreven apparatuur.

Voor een overzicht van het materieel dat in aanmerking komt voor de SSEB volgt u deze link: Lijst materieel SSEB.

Wat is de maximale subsidie per (groep van) onderneming(en)?
Voor alle bedrijven is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000. De subsidie per nieuwe emissieloze bouwmachine is maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Voor midden- en kleinbedrijf is dit maximaal 50%. Het subsidiebedrag wordt verminderd met MIA-korting. Dit vaste percentage van 11,25% wordt berekend over de investeringskosten van de bouwmachine. Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

De SSEB loopt van 2022 tot en met 2027, met een horizon naar 2030. Tot 2030 is er op dit moment in totaal € 270 miljoen gereserveerd. De regeling wordt uitgevoerd door RVO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wilt u meer weten over de Subsidie?
Voor de details en voorwaarden van de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel bezoekt u de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volg onderstaande links:

Meer informatie over SSEB Aanschaf, SSEB Retrofit (ombouw bestaande vaar-/voertuigen en materiaal) en SSEB Innovatie.

Wilt u meer weten over de elektrificatie van uw vloot?
Door de energietransitie en wijzigende wet- en regelgeving komt de elektrificatie van vaartuigen die gebruikt worden bij bouw- en aannemingswerkzaamheden in een stroomversnelling. Met elektrisch aangedreven vaartuigen en pontons kunt u de CO2-uitstoot binnen projecten verkleinen en tegelijkertijd besparen op brandstof- en onderhoudskosten. Ook kunt u inschrijven op projecten in stadscentra en andere emissieloze zones of natuurgebieden die anders buiten uw mogelijkheden vallen.

De Stille Boot is gespecialiseerd in elektrisch varen. Ook in commercieel en professioneel gebruik. Wilt u weten of elektrificatie van (een deel van) uw vaartuigen mogelijk en interessant is? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Stuur een email naar info@destilleboot.nl of bel 0515-444 428.