Nieuwbouw De Stille Boot

De Stille Boot start 2022 energieneutraal

De bouw van het nieuwe bedrijfspand van De Stille Boot aan It Butlân in Heeg nadert de eindfase. In de laatste weken van het jaar wordt de afbouw en het installatiewerk afgerond en in de loop van januari kan het gebouw in gebruik genomen worden. Een mooi vooruitzicht voor de start van 2022.

Bij het ontwerp van het pand zijn duurzame keuzes gemaakt. Vanuit de missie van De Stille Boot¹ vloeit de verantwoordelijkheid voort om op een bewuste manier om te gaan met het gebruik van energie en het beperken van de CO2 footprint.

Energieneutraal bedrijfspand
“Bij het ontwerp en de realisatie is toegewerkt naar een energieneutraal bedrijfspand.” zegt Siebren Sijtsma van DRS Installatietechniek uit Noardburgum. DRS verzorgt al het installatiewerk van de nieuwbouw.“ Alle bedrijfsruimten zijn voorzien van vloerverwarming en deze wordt verwarmd door een Water-Water-Warmtepomp. Door de hoge isolatiewaarde van het gebouw is het mogelijk een volledige waterpomp te gebruiken. In de zomer kunnen de ruimten gekoeld worden met deze installatie. Zo realiseer je een plezierige werkomgeving in alle seizoenen.” Aldus Sijtsma.

Ruim 60 zonnepanelen op het dak en aan de voorgevel van het magazijn zorgen voor de benodigde energie. Met een beoogde opbrengst van 21 MWh per jaar leveren deze panelen voldoende stroom voor de bedrijfsvoering. Het gebruik van uitsluitend Ledverlichting draagt bij aan de energiebesparing.

“We hebben in de breedte gekeken naar manieren om energie en water te besparen. In het oude pand maakten we al gebruik van een warmtepomp en een grijswatersysteem. In het nieuwe pand kunnen we door de verbetering van de technieken nog zuiniger werken.” Vertelt Marcel Schaap, mede eigenaar van De Stille Boot. Om leidingwater te besparen wordt wederom gebruik gemaakt van een grijswatersystem. Hiervoor wordt regenwater en licht verontreinigd huishoudelijk afvalwater afgevangen, gefilterd en gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten. Dit zorgt voor 30% tot 40% besparing op het gebruik van schoon drinkwater. “Drinkwater is een waardevol goed en daar spoel je het toilet niet mee door als dat niet nodig is. We drinken liever een extra glaasje!” sluit Schaap af.

Laadplein voor elektrische auto’s
Om in te spelen op de groeiende behoefte aan laadpunten voor elektrisch vervoer worden er op de parkeerplaats 6 laadpunten voor elektrische auto’s aangelegd. Deze laadpunten kunnen gebruikt worden voor het opladen van elektrische auto’s van het personeel of bezoekers van De Stille Boot. Daarnaast zijn de laadpunten toegankelijk voor forenzen en bewoners van Heeg. De laadpalen zijn te gebruiken met een laadpas van E-Flux of de grote leasemaatschappijen.

De voorbereiding voor de verhuizing is in volle gang. Als alle planningen gehaald worden, zullen alle bedrijfsmiddelen en voorraden samen met het team rond 15 januari over gaan naar het nieuwe gebouw. In het voorjaar wordt het pand officieel geopend in de aanwezigheid van klanten en relaties.

Het pand is ontworpen door Heeren 3 Architecten uit Heerenveen en de bouw wordt gerealiseerd door Bouwgroep Noord uit Drachten. Het installatiewerk wordt verzorgt door DRS Installatietechniek uit Noardburgum.

 

¹ De missie van de Stille Boot is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de energietransitie op het water door het aanbieden van integrale totaaloplossingen voor de elektrische voortstuwing van boten.