De Stille Boot breidt uit!

Romkje Groothedde per 1 januari gestart als manager projecten en communicatie

De Stille Boot is al jaren actief als één van de grootste aanbieders van elektrische voortstuwing en kenniscentrum voor elektrisch varen in Nederland en daarbuiten. Met een hoogwaardig assortiment en het delen van kennis en ervaring wordt een zo groot mogelijk bijdrage geleverd aan het versnellen van de energietransitie op het water. In 2022 wordt de dienstverlening uitgebreid met commerciële en technische trainingen en de samenwerking met partners in de markt verbreed met nieuwe projecten.

Uitbreiding organisatiekracht
Om het groeiende aantal projecten te coördineren en de communicatie te versterken is per 1 januari Romkje Groothedde gestart als manager projecten en communicatie. Met ruim 20 jaar ervaring in de watersport kent zij de markt en de spelers. Vanaf augustus 2021 is zij als freelancer al betrokken bij de inrichting van en verhuizing naar het nieuwe bedrijfspand en verzorgt zij de uitingen op de sociale media kanalen. De positieve samenwerking is per 1 januari voortgezet en uitgebreid. 

“Personen waarmee ik werk omschrijven mij als een enthousiaste en open persoonlijkheid die mensen, processen en organisaties in beweging brengt. Ik houd van een levendige werkomgeving en hoop met mijn organisatie- en communicatiekracht de positie van De Stille Boot te versterken en de missie meer onder de aandacht te brengen. Watersport is mijn passie en de energietransitie heeft voor mij persoonlijk een grote waarde. Met mijn rol binnen het team van De Stille Boot heb ik de mogelijkheid mijn liefde voor beide uit te dragen.” Aldus Romkje Groothedde.

Alleen vaar je sneller, samen kom je verder – Wilt u samen met De Stille Boot werken aan de vormgeving, positie en versnelling van de energietransitie op het water? Of zoekt u een partner die gespecialiseerd is in geïntegreerde totaaloplossingen voor de elektrische voortstuwing van boten? Dan komen we graag met u in contact.

COLUMN | SLOEP OP STROOM – Sloep editie 17 ’21

TERUG NAAR SIERLIJKE SLOEPEN

 

Oorspronkelijk was de sloep een werkboot. En dan meestal een bijboot, die op het dek van grote schepen werd meegenomen. Dat kon een reddingssloep zijn, die uiteraard alleen in noodgevallen werd gebruikt. Of een roeisloep, die werd gebruikt om bemanning naar de wal te brengen op plaatsen waar het grote schip voor anker ging en niet kon aanleggen.

Elke toepassing had zijn eigen vorm sloep. Een vorm die het meest geschikt was voor het doel waarvoor de boot werd gebouwd. Bij de opkomst van de sloep voor de watersport herken je de verschillende vormen terug. Enerzijds begon het met de stoere, vissersbootachtige sloepen van bijvoorbeeld Van Wijk, anderzijds de meer elegante verschijningen, zoals de Kapiteinssloep van Wajer. Beide typen hebben veel navolging gekregen. Later werden de reddingssloepachtige boten populair, zoals de boten van Seafury.

LEKKER SNEL
Los van het karakter en de uitstraling van deze sloepen ontstond er bij de watersporters ook de wens om snel te kunnen varen. Voor dat laatste zijn de klassieke modellen, met vaak een slanke of spitsgat achtersteven, niet zo geschikt. Daar kwamen de tenders uit voort, die met hun brede en aflopende spiegel eigenlijk meer weg hebben van de klassieke speedboten, zoals Riva of Boesch, dan van een sloep. Het overgrote deel van de huidige sloepen en tenders zijn echter nog steeds water verplaatsende en geen snel varende boten. Dat is ook logisch, want op het grootste deel van ons binnenwater mag helemaal niet hard gevaren worden.

MOOIE LIJNEN
Wat wordt dan de volgende fase voor sloepen en tenders? Die zal waarschijnlijk veel meer bepaald worden door de wens en de noodzaak om efficiënter en dus zuiniger te varen. Met het groeiende belang van elektrisch varen groeit de logica om daarmee bij het ontwerpen van boten rekening te houden. Een efficiënt varende boot heeft immers minder vermogen nodig om te varen, dus minder accu’s om dezelfde actieradius te behalen en is daardoor weer lichter én betaalbaarder. Een positieve spiraal dus, zowel voor de prestaties als de portemonnee. Helemaal passend in de trend om minder te verspillen en te vervuilen. En dan komen we toch weer terug bij de slankere, sierlijke sloepen van weleer. Maar dan natuurlijk gecombineerd met modern design en comfort, zodat we volop kunnen genieten van onze sloep en de ontspanning op het water! |

Marcel Schaap

Wilt u de gehele uitgave lezen van SLOEP! editie 17 ’21, bestel een exemplaar via deze link: BESTEL SLOEP! 17 ’21 ONLINE